Om förskolan

VÄLKOMMEN till Förskolor Tallboda - vår vision "En förskola för alla där kunskap och människor växer". Det pedagogiska arbetet grundar sig i Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10. Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer.

fasad förskolan Fönvindsvägen 12, Eken, Tallboda

 

Likvärdiga möjligheter - Maximalt lärande - Lust och engagemang

Vi arbetar aktivt för att alla barn inom Förskolor Tallboda ska erbjudas en likvärdig förskoleverksamhet bland annat genom att ha samma prioriterade mål och en tydlig planeringsstruktur för det systematiska kvalitetsarbetet där vi kan följa barnets utveckling och lärande. Vi använder modern teknik för reflektion och dokumentation.

Pedagogerna lägger stor vikt vid att barnen får utmaningar och stöd att växa som individer. En viktig del i barnens utveckling är att uppmuntra till att både "kunna själva" och samarbeta med andra. Barnens glädje, inflytande, lek och nyfikenhet genomsyrar verksamheten och syns bland annat i de olika lärmiljöerna, både inne och ute. 

Inom Förskolor Tallboda finns tillgång till specialpedagog och kvalitetskoordinator som stödjer oss i vårt arbete. Vi eftersträvar ett gott samarbete och delaktiga vårdnadshavare, bland annat genom föräldraforum för samverkan. Tillsammans utvecklar vi förskoleverksamheten. 

Inskolning 

Förskolor Tallboda har föräldraaktiv inskolning. Föräldraaktiv inskolning tillåter barn och vårdnadshavare att i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och lära känna nya människor, utan att behöva ta avsked av vårdnadshavare de tre-fyra första dagarna på förskolan.

Under inskolningen får vårdnadshavare en inblick och insyn i förskolans verksamhet och blir delaktiga i den. De får även kontakt med andra barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Inskolningen beräknas ta cirka två veckor.

 

 

 

Förskolan Fönvindsvägen 12

Skicka e-post till Förskolan Fönvindsvägen 12

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 25

Besöksadress: Fönvindsvägen 12 (se karta)

Postadress: Förskolan Fönvindsvägen 12
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskfonvindsvagen12 http://www.linkoping.se/fskfonvindsvagen12

Biträdande Förskolechef: Elin Adborn
Telefon: 013-20 53 03

Förskolechef: Malin Hellström
Telefon: 013-26 36 31

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 oktober 2018