Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Lyckohagen är en förskola med barn 1-5 år. Barnen är under dagarna indelade i grupper beroende på ålder, men vi samarbetar även över åldergränserna.

stolplyckan

 

På Lyckohagen jobbar vi med hållbar utveckling. Just detta år firar vi att Gröna påsen fyller fem år och jobbar därför mycket med att få barnen att förstå varför och hur den ska användas. Vi funderar exempelvis kring frågeställningar som "vad händer med maten vi slänger" och "vad kan vi göra för en hållbar framtid".Vi arbetar också med värdegrund och det sociala samspelet.

På Lyckohagen har vi nära till grönområdet Magisterhagen med dess lekpark. I närområdet har vi också Vallaskogen och Trädgårdsföreningen som vi besöker. I huset har vi tillgång till en gymnastikhall som vi utnyttjar med alla våra barngrupper.

Välkomna att kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.
Telefon: 013-26 36 94

Introduktion

Introduktionen, när man börjar på förskolan, sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov. Under introduktionen är föräldern aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan. Detta skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn.

Vi kommer finnas bredvid men inte ta över er roll. Syftet med detta är att inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss.

Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa introduktionsansvarig pedagog och de blivande kamraterna och de andra pedagogerna på förskolan. Dagarna kan innehålla bl.a. lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta sker tillsammans med övriga barn, pedagoger samt er föräldrar.

Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

Föreningsgatan 59

Till e-postformulär för Föreningsgatan 59

E-post: kontakt@linkoping.se

Telefon: 013-26 36 94

Besöksadress: Föreningsgatan 59 (se karta)

Postadress: Förskolan Föreningsgatan 59
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskforeningsgatan53 http://www.linkoping.se/fskforeningsgatan53

Rektor: Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24

Rektor biträdande: Therése Jönsson
Telefon: 013-26 27 34

Senast uppdaterad den 25 mars 2021