Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Lyckohagen är en förskola med barn 1-5 år. Barnen är under dagarna indelade i grupper beroende på ålder, men vi samarbetar även över åldergränserna.

stolplyckan

 

Förskolor Innerstadens vision är “Nyfikna, kreativa, kompetenta barn och
pedagoger”. Vi arbetar aktivt medforskande med att utveckla barnens
kreativitet och fånga deras intresse här och nu.

Genom att arbeta projektbaserat möjliggör vi möten och utvecklar varje barns inneboende lust till
lärande. Förskolans personal ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar
förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till
målen i förskolans läroplan, Lpfö18.

Personalen utgår från barnens
förutsättningar, behov och intressen i planeringen och genomförandet av
utbildningen samt arbetar medvetet och aktivt tillsammans för att skapa en
trygg, glädjefylld och lärorik vistelse för barnen.

Förskolor Innerstadens gemensamma utvecklingsmål är att öka likvärdigheten
i utbildningen så väl på den enskilda förskolan som mellan de olika
förskolorna. Gemensam projektfråga/fokusområde är “Olika lika, men lika
unika”.

Rektor: Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24

Rektor biträdande: Therése Jönsson
Telefon: 013-26 27 34

Rektor biträdande: Yvonne Skräddar

Senast uppdaterad den 16 september 2021