Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

Förskolechefen är ansvarig för verksamheten och beslutande i alla övergripande frågor. Demokrati och inflytande är två viktiga faktorer i vår verksamhet och vi arbetar för att beslut ska fattas så nära barn, föräldrar och personal som möjligt.

Vi har flera olika forum för samverkan

Ledningsgrupp där förskolechef, bitr. förskolechef, specialpedagog samt arbetslagsledarna ingår. Gruppen har beslutsrätt i olika frågor gällande verksamheten.

Arbetslagsledarna är samordnare på respektive förskola och har beslutsrätt tillsammans med personal och föräldrar i verksamhetsnära frågor.

Föräldraråd på varje förskola som består av förskolechef, föräldrar samt personal. Syftet är att vara en samverkansgrupp för alla barn och föräldrars bästa och vara en informationslänk mellan förskolechef, pedagoger och föräldrar. Föräldrarådet kan vägleda i olika frågor men är inte en beslutsfattande grupp.

Nätverksambassadörer inom olika områden (språk, matematik, kulturell mångfald m.fl) träffas tillsammans vid några tillfällen under läsåret för att ha ett kollegialt lärande samt driva utvecklingen framåt inom olika ämnen.

Samverkansgrupp mellan förskola och skola träffas under läsåret för att förbereda och utvärdera årets övergång för barn mellan förskola och förskoleklass.

Föräldramöte äger rum en gång/läsår med syfte att ge information om förskolans verksamhet så att föräldrarna får kunskap om innehåll och mål i förskolans verksamhet. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

• Övriga tillfällen där samverkan sker är t.ex. Drop-in, Lucia och Förskolans dag.

Senast uppdaterad den 29 mars 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: