Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till Förskolor Ekängen/Tallboda.

På Gränsliden 8, förskolan Ankaret finns plats för barn i åldrarna 1 - 5 år. Barnen fördelas på 2 baser och samarbetet mellan baserna är stort. Det är viktigt för oss att alla barn och personal känner en trygghet till varandra.

Gränsliden 8

 

Välkommen till Förskolor Ekängen/Tallboda

Vårt pedagogiska arbete grundar sig i Läroplan för förskolan, Lpfö -18. Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer.

#förvarjebarn

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och vi tror på det kompetenta barnet. Personalen är härvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner, #förvarjebarn.

Vi strävar efter att barnens glädje, inflytande, lek och nyfikenhet ska genomsyra utbildningen och att detta synliggörs i de olika lärmiljöerna, både inne och ute. Vi nyttjar och utforskar vår närmiljö samt arbetar aktivt med hållbar utveckling.

Inom Förskolor Ekängen/Tallboda finns tillgång till förste förskollärare, specialpedagog och kvalitetskoordinator som stödjer oss i vårt arbete. Vi eftersträvar ett gott samarbete och delaktiga vårdnadshavare, bland annat genom föräldramöten och forum för samverkan.

Introduktion

Förskolor Ekängen/Tallboda har föräldraaktiv introduktion. Föräldraaktiv introduktion tillåter barn och vårdnadshavare att i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och skapa nya relationer, utan att behöva ta avsked av vårdnadshavare de tre-fyra första dagarna på förskolan.

Under introduktionen får vårdnadshavare en inblick och insyn i förskolans utbildning och blir delaktiga i den. De får även kontakt med andra barn, vårdnadshavare och personal.

Introduktionen beräknas ta cirka två veckor.

Varmt välkommen till oss!

Postadress: Förskolan Gränsliden 8
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskgransliden8 https://www.linkoping.se/fskgransliden8

Rektor: Malin Hellström
Telefon: 013-26 36 31

Rektor biträdande: Malin Holmertz
Telefon: 013-20 77 05

Senast uppdaterad den 28 april 2023