Forum för samverkan förskolan Grengatan 21A

Samverkan Förskola - Hem sker på olika sätt. Här kan du läsa om våra olika forum.

Samverkansråd Förskola-Hem

Förskolan har samverkansråd två gånger per termin med vårdnadshavare från alla fyra avdelningar representerade.Vårt samverkansråd fungerar som en länk mellan vårdnadshavare, pedagogerna och förskolechefen, där frågor från både vårdnadshavare och förskolan diskuteras. På samverkansrådet behandlas sådana frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för barn och vårdnadshavare.

Möte Förskola-Hem

Förskolan har ett möte under hösten kvällstid, då vi presenterar vår pedagogiska idé och våra målområden.

Informationsblad

Varje månad får du som vårdnadshavare övergripande information från förskolan gällande vår verksamhet samt kommande händelser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 januari 2018