Om förskolan

Förskolan Grönhögsvägen 58-60, Lilla Grönhög. Förskolan består av två åldershomogena baser.

 

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är härvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.

Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.

Välkommen!

Bas Grön
Telefon 013-26 39 54

 

Bas Röd
Telefon 013-26 39 56

Förskolan Grönhögsvägen 58

Skicka e-post till Förskolan Grönhögsvägen 58

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 39 54

Besöksadress: Grönhögsvägen 58 (se karta)

Postadress: Förskolan Grönhögsvägen 58
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskgronhogsvagen58 http://www.linkoping.se/fskgronhogsvagen58

Biträdande Förskolechef: Malin Holmertz
Telefon: 013-20 77 05

Förskolechef: Malin Hellström
Telefon: 013-26 36 31

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 december 2018