Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Häggvägen är belägen alldeles intill Ånestadskolan med närhet till skog och natur.

solen skiner på förskola

 

Förskoleområde Berga Vimanshäll

I Berga Vimanshäll finns fem förskolor:

  • Häggvägen
  • Konstruktörsgatan
  • Ridhusgatan
  • Vårdkasvägen
  • Älgvägen.

Våra rektorerna och förste förskollärare arbetar för en likvärdighet mellan dessa förskolor.

Öppettider för förskolan är 06:00-18:00, med möjlighet till jour till 18:30.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och lägga grunden för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Våra prioriterade områden

I vårt förskoleområde har vi språk och Lärande för hållbar utveckling (LHU) som prioriterade områden. På alla förskolor delar vi in barnen i mindre grupper under större delen av dagen.

Språk

Språket förstärker vi bland annat genom bildstöd och materialet Bornholmsmodellen som främjar barnens språkliga medvetenhet.

Lärande för hållbar utveckling (LHU)

LHU innefattar tre olika perspektiv:

  • Ekonomiskt
  • Socialt
  • Ekologiskt

Grön Flagg är också ett program som vi utgår ifrån.

Mål och arbetssätt

Utbildningen i förskolan är målstyrd. Läroplan (Lpfö-18) och skollagen ligger till grund för hur förskolorna upprättar de egna målen och hur personalen arbetar för att uppfylla dem.

Barnkonventionen

Barnkonversionen innefattar alla barn och ungdomars rättigheter upp till 18 års ålder. Under 2020 blir denna konvention lag. Barnkonventionen är också en viktig del av barnens utbildning i förskolan.

Plan mot kränkande behandling

Alla förskolor arbetar tillsammans med specialpedagog efter planen mot kränkande behandling och dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering

Normer och värden

I början av varje läsår fokuserar förskolorna extra kring ”Normer och Värden”. Med mål och arbetssätt jobbar vi för att varje barn ska känna sig trygg i gruppen, med sina kamrater och på förskolan.

Leken

Leken är en viktig del av utbildningen på förskolan, då den främjar barnens utveckling, nyfikenhet och lust att lära. Vi ser det ytterst viktigt att personalen alltid är aktivt närvarande under barnens hela tid på förskolan, under såväl lek som i undervisningssituationer.

Vi arbetar i projekt och teman för att få en helhet i undervisningen.

Språk, LHU, naturvetenskap och estetiska uttryckssätt stimulerar till ett lustfyllt lärande.

Välkommen

Vårdnadshavare som söker plats och är nyfikna på våra förskolor är välkomna att höra av sig till aktuell förskola och komma överens om en tid.

Postadress: Häggvägen 17

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskhaggvagen17 https://www.linkoping.se/fskhaggvagen17

Rektor: Maria Trangius Griph
Telefon:013-20 59 05

Rektor biträdande: Maria Sjöblom
Telefon:013-20 70 82

Senast uppdaterad den 6 oktober 2021