Handlingsplaner

Här hittar du vår Trygghetsplan som beskriver vårt likabehandlingsarbete

Trygghetsplan

Pedagogerna i Förskolor Tallboda har utarbetat en trygghetsplan utifrån lagen
(2008:567) om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och
elever. Planen är individuell för varje förskola. Målsättningen
med trygghetsplanen är att alla barn och pedagoger känner sig trygga samt vågar
och tillåts att vara sig själva oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 augusti 2019