Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till förskolan Järnåldersgatan 27 som är en av fem förskolor i område Vidingsjö.

Delar av entrésidan på det tegelfärgade örskolan. I förgrunden ett litet träd där det hänger ljuslyktor.

 

Vidingsjö förskolor

Våra verksamheter styrs av Skollag och Lpfö18, Diskrimineringslagen, Barnkonventionens grundprinciper artikel 2, 3, 6 och 12.

Verksamheten ska utgå ifrån barns bästa.

Vår vision

"Vi gör skillnad för varje barn varje dag"

"Som barn i Vidingsjö förskolor ingår jag i en social gemenskap och möter närvarande, omsorgsfulla och engagerade vuxna. Jag blir respekterad för den jag är och jag har möjlighet att uttrycka vad jag känner. Vuxna runt mig bedriver undervisning som utmanar och stimulerar mig för att jag ska utvecklas och lära mig för framtiden".

Järnåldersgatans förskola

På Järnåldersgatan arbetar vi i projekt med utgångspunkt i det som barnen visar intresse för. Genom vårt reflekterande och dokumenterande arbetssätt tar vi reda på hur vi kan utmana barnen vidare i sitt utforskande.

Vi lägger stor vikt vid att se och bemöta varje individ. Alla ska få möjlighet att bli sitt bästa jag.

För oss är det viktigt med miljö som är tillgänglig och föränderlig där barnen kan vara självständiga. Vi vill att våra miljöer ska bjuda in till möten och gemensamt utforskande. Detta gäller miljöer så väl inne som ute.

Vår förskola har tre avdelningar och vi arbetar med åldershomogena grupper.

Varmt välkomna att bsöka förskolan.

Järnåldersgatan 27

Till e-postformulär för Järnåldersgatan 27

E-post: forskoleomraden@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 13

Besöksadress: Järnåldersgatan 27 (se karta)

Postadress: Förskolan Järnåldersgatan 27
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskjarnaldersgatan27 http://www.linkoping.se/fskjarnaldersgatan27

Rektor: Anneli Träff

Rektor biträdande: Per Sandsborg
Telefon: 013-29 48 15

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 maj 2020