Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Vår trygghetsplan bygger på att alla barn ska ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning ej heller för ålder och könsöverskridande identitet.

Förskolan har en trygghetsplan som revideras årligen för att motverka diskriminering och kränkande behandling på förskolan. Den innehåller förebyggande åtgärder och handlingsplaner för att alla ska känna sig trygga på förskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 december 2018