Om förskolan

Örtomta förskola ligger i Örtomta som är ett litet samhälle cirka 20 km öster om Linköping. Förskolans lokaler är ett gammalt charmigt skolhus med bondgårdar och gärden som grannar. På förskolan går 18 stycken barn i åldrarna 1-5 år.

Örtomta förskola

 

Vår gemensamma värdegrund och målbild

Trygghet - Inflytande - Lärande

  • Vi är närvarande, medforskande pedagoger med samsyn kring det kompetenta barnet, där vi bejakar olikheter.
  • Genom delaktighet och inflytande erbjuder vi barnet möjlighet att befinna sig i meningsfulla sammanhang.
  • Vi skapar en helhet kring barnet genom omsorg, respekt och ett lustfullt lärande.

 

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Kyrkebyvägen 13
Telefon: 013-20 68 50

Öjebyvägen 8

Skicka e-post till Öjebyvägen 8

E-post: forskoleomraden@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 50

Besöksadress: Öjebyvägen 8 (se karta)

Postadress: Förskolan Öjebyvägen 8
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskkyrkebyvagen13 http://www.linkoping.se/fskkyrkebyvagen13

Rektor: Kristina Hellman
Telefon: 013-20 79 94

Rektor biträdande: Jenny Vadhammar
Telefon: 013205718

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 maj 2018