Om förskolan

Förskolan Gärdet ligger i Bankekind som är ett litet samhälle cirka 15 km öster om Linköping. På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år fördelade på yngre- och äldrebarnsavdelningar. I Bankekind finns även en skola för klasser från förskoleklass till och med årskurs tre.

 

Vår gemensamma värdegrund och målbild

Trygghet - Inflytande - Lärande

  • Vi är närvarande, medforskande pedagoger med samsyn kring det kompetenta barnet, där vi bejakar olikheter.
  • Genom delaktighet och inflytande erbjuder vi barnet möjlighet att befinna sig i meningsfulla sammanhang.
  • Vi skapar en helhet kring barnet genom omsorg, resepekt och ett lustfyllt lärande.

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Myrstacken
Telefon: 013-20 55 87

 

Avdelning Röda Äpplet
Telefon: 013-20 55 86

Förskolan Lerbogavägen 9

Skicka e-post till Förskolan Lerbogavägen 9

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 87

Besöksadress: Lerbogavägen 9 (se karta)

Postadress: Förskolan Lerbogavägen 9
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fsklerbogavagen9 http://www.linkoping.se/fsklerbogavagen9

Rektor: Helen Rebel

Rektor: Kristina Hellman
Telefon: 013-20 79 94

Rektor biträdande: Malin Norbeck
Telefon: 013-20 57 59

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 september 2018