Om förskolan

Vår förskola har tre avdelningar med en lekhall i mitten där vi kan träffas för gemensamma aktiviteter hela huset. Avdelningarna heter Blåbär, Lingon och Smultron. Blåbär är för de äldsta barnen mellan 3-5 år och Lingon och Smultron för barnen mellan 1-3 år. Vi har en stor fin gård runt om hela förskolan. Vi har även nära till Stångån och Tannefors slussar.

förskolan Lindengatan

 

Struktur

Förskolans ramtider är kl. 06.00 - 18.30. Öppettiderna kan dock variera utifrån barnens tillsynstider, vilket gör att öppnings- och stängningstiderna kan variera olika dagar.

Frukost serveras kl. 07.00 och från ca 7.30 tas barnen emot ute på gården. Vi arbetar med barnen i mindre grupper för att stimulera ett maximalt lärande. Detta genomsyrar hela vår vardag. Efter lunch sover barnen på Smultron i sina vagnar ute på en inhägnad altan. Lingons barn sover inne på madrasser. De barn som inte sover läser vi för i mindre grupper.

Läroplanen genomsyrar hela vår verksamhet och vi använder pedagogisk dokumentation som ett sätt att upptäcka och belysa barnens kompetenser. Eget ansvar och omtanke om varandra är viktigt både hos barnen och pedagogerna. Omsorg om det egna barnets välbefinnande, trygghet, lärande och utveckling präglar vårt arbete.

För att stärka barns språkutveckling läser vi och berättar sagor med hjälp av olika material. Sång, fingerramsor och rörelse är ett ofta förekommande inslag i vår verksamhet. För att stimulera barns matematiska utveckling använder vi oss av matematik i alla vardagliga situationer, som t. ex. vid måltiden frågar vi barnen om de vill ha ett fjärdedels eller ett halvt glas mjölk/vatten eller att vid samlingen räkna antalet barn. Vi använder de vardagliga rutinerna för att stärka barns utveckling och lärande enligt målen i läroplanen. Vi uppmuntrar barns självständighet genom att t.ex. låta barnen klä på/av sig själva.

Vi samarbetar mellan avdelningarna och har samlingar, sångstunder, teater, dans och lekar tillsammans. 

          

 

Prioriterade områden

Förskolans arbete utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98/16). Förskolor i Innerstaden har under läsåret 2017/2018 det gemensamma prioriterade området teknik. Vi arbetar efter vårt mål att barnen ska få uppleva och utforska teknik i deras närmiljö och vardag. Förskolan har också ett eget prioriterat område, att utveckla lärandet utomhus. Vi har utformat olika "lek - lärlådor", som finns lättillgängliga, med olika material som stimulerar områden som naturvetenskap, matematik, språk, teknik och skapande. Mycket av det vi gör inne kan vi även göra utomhus. Undervisningen sker i mindre grupper och genom projektinriktat arbetssätt som följer barnens intressen.

 

    

Avdelning Telefonnummer
Smultron 013-26 28 85
Lingon 013-26 28 86
Blåbär 013-26 28 88
Förskolan Lindengatan 52

Skicka e-post till Förskolan Lindengatan 52

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 85

Besöksadress: Lindengatan 52 (se karta)

Postadress: Förskolan Lindengatan 52
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fsklindengatan52 http://www.linkoping.se/fsklindengatan52

Biträdande Förskolechef: Marie Johansson
Telefon: 013-29 46 65

Förskolechef: Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 mars 2019