Om förskolan

Förskolan Lingonvägen 46 är en mindre förskola som består av två avdelningar och ligger med närhet till skogen, där utforskande sker och motoriken utmanas.

Lingonvägens förskola och gård, med det röda huset, klätterställning och en koja

 

Välkommen till förskolan Lingonvägen

"En förskola för alla där kunskap och människor växer"

Avdelningar

På Lingonvägens förskola finns två avdelningar

  • Björngrottan med barn mellan 1-3 år
  • Vargklämman med barn mellan 3-5 år

Det pedagogiska arbetet i förskolan

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan 98/16. Vi jobbar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för språk, matematik och naturvetenskap.

Vi delar barnen i mindre grupper, det ger varje barn mer utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors är Djur och natur med kopplingar till våra prioriterade områden Språk och Matematik.

Avdelningarnas pedagogiska arbete

Björngrottan

Nu är vårterminen här och vi på Björngrottan forttsätter även denna termin att arbeta med bondgården och dess djur. Under höstterminen hann vi med att arbeta med kon, hästen och fåret. Denna termin har vi startat upp bondgårdsarbetet med grisfamiljen som snart kommer att övergå till hönsfamiljen.
Vi fortsätter på samma sätt som tidigare, där vi:

  • samtalar om djurets familj, hur de bor, vad de äter, hur de ser ut och hur de låter,
  • lär oss tecknet för djuret och tecken för djurets färger,
  • använder lärplattan för att projicera upp bilder och filmer om djuret, att samtala med barnen omkring, samt för att lyssna på djurets läte,
  • jämför, räknar och benämner och ställer öppna frågor till barnen att fundera och svara på,
  • sjunger och läser sagor/böcker om djuren,
  • prövar att röra oss som djuren,
  • skapar djuren - måla med olika tekniker, arbeta med lera

Vi uppmärksammar dagligen barnens intresse, vetgirighet och vilja att samtala omkring vårt temaarbete. Vi märker att barnen tar till sig av vårt upprepande arbetssätt och använder sig av bland annat bilder för att kommunicera och berätta om de olika djuren, de använder tecken och djurens läten i sina samtal, och de ställer många frågor.

Vi fortsätter att jämföra, utforska och undersöka bondgården tillsammans.

Vargklämman

Vargklämman har vi startat upp terminen med fokus på vår värdegrund och att få alla barn trygga i vår verksamhet. Vi läser böckerna Tio små kompisböcker som handlar om Kanin och Igelkott. Utifrån böckernas innehåll samtalar vi sedan om hur vi är mot varandra. Under dagen delar vi barnen i mindre grupper för att varje barn ska få större lek- och talutrymme. Denna indelning ska främja barnens lek och lärande samt stärka barnens grupptillhörighet. Under hösten kommer vi att fortsätta med temat Djur och natur efter barnens intresse.

Utemiljö

Odlingarna i våra odlingslådor är inte frodiga längre. Det är snart dags att luckra upp jorden och klippa ner lite växter. Vi kommer även börja planera och förbereda inomhus tillsammans med barnen med vad vi ska plantera i vår.

 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna.
Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Avdelning Björngrottan 1-3 år
072 - 227 26 48

Avdelning Vargklämman 3-5 år
072 - 230 96 09

 

Förskolechef Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande förskolechef Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande förskolechef Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Administrativ assistent Maria Malmén 013-29 47 77

Specialpedagog Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare Anders Malm 013-20 55 04

Förskolan Lingonvägen 46

Skicka e-post till Förskolan Lingonvägen 46

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Lingonvägen 46 (se karta)

Postadress: Förskolan Lingonvägen 46
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fsklingonvagen46 http://www.linkoping.se/fsklingonvagen46

Förskolechef: Marie Sturehed
Telefon: 013-20 55 02

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 februari 2019