Forum för samverkan

Föräldramöte och Forum för samverkan består av en föräldrarepresentant per bas, arbetslagsledare, förskolechefer samt specialpedagog. Forum äger rum fyra gånger under ett verksamhetsår varav två på respektive förskola med inriktning på lokala frågeställningar, kallat föräldramöte samt två gemensamma för området där övergripande frågor gällande verksamheten diskuteras.

Föräldramöte, Granbacken

27/9 2018 kl 19.00 - 20.30

Forum för samverkan, Bärstadskolan

Forum för samverkan, Förskolor Ekängen, består av en föräldrarepresentant från varje bas och en arbetslagsledare från varje förskola samt specialpedagog och förskolechefer. Möten äger rum två gånger per verksamhetsår.

27/11 2018 kl 19.00 - 20.30

23/4 2019 kl 18.00 - 19.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 augusti 2018