Forum för samverkan

Forum för samverkan består av föräldrarepresentanter från varje förskola/avdelning, förskolechef samt arbetslagledare från förskola. Här utvecklar vi tillsammans förskoleverksamheten i Förskolor Tallboda.

Syftet  med forum för samverkan är att vara ett forum där förskola och hem arbetar gemensamt för att höja kvalitén i verksamheten. Det ger vårdnadshavare möjlighet till insyn och delaktighet i förskolans verksamhet inom ramen för de nationella målen i läroplanen.

Här ges möjlighet för vårdnadshavare att kunna påverka verksamheten och informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Förslag på områden som är möjliga att ta upp

  • Pedagogiska frågor
  • Verksamhetsfrågor
  • Säkerhet
  • Informationskanal mellan förskola/hem

Viktigt är att vårdnadshavare tar kontakt med sin representant när de har en synpunkt eller frågeställning som behöver tas upp i forum för samverkan. Representanterna skickar eventuella frågeställningar till förskolechef senast två arbetsdagar innan kommande föräldraråd. 

Forum för samverkan genomförs en gång/termin och förskolechef är sammankallande.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 oktober 2018