Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

Forum för samverkan består av föräldrarepresentanter från varje förskola/avdelning, förskolechef samt arbetslagledare från förskola. Här utvecklar vi tillsammans förskoleverksamheten i Förskolor Tallboda.

Syftet  med forum för samverkan är att vara ett forum där förskola och hem arbetar gemensamt för att höja kvalitén i verksamheten. Det ger vårdnadshavare möjlighet till insyn och delaktighet i förskolans verksamhet inom ramen för de nationella målen i läroplanen.

Här ges möjlighet för vårdnadshavare att kunna påverka verksamheten och informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Förslag på områden som är möjliga att ta upp

  • Pedagogiska frågor
  • Verksamhetsfrågor
  • Säkerhet
  • Informationskanal mellan förskola/hem

Viktigt är att vårdnadshavare tar kontakt med sin representant när de har en synpunkt eller frågeställning som behöver tas upp i forum för samverkan. Representanterna skickar eventuella frågeställningar till rektor senast två arbetsdagar innan kommande föräldraråd. 

Forum för samverkan genomförs en gång per termin och rektor är sammankallande.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 augusti 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: