Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Kvalitetsrapport, Plan mot kränkande behandling
och Utvecklingsplan är handlingsplaner som styr utbildningen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Rektor tillsammans med personal ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Personalen utgår från barnens förutsättningar, behov och intressen.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som har ansvar för vad.

I område Syd-Ost finns en kvalitetskoordinator som stöd i att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Plan mot kränkande behandling

Rektor och specialpedagog har tillsammans med personalen arbetat fram Plan mot kränkande behandling. Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1 jan 2009 regleras detta skydd av Diskrimineringslagen och Skollagen. Enligt förskolans läroplan ska förskolan verka för en demokratisk miljö, som hävdar allas lika värde.

 

Vår vision

”En förskola för alla där kunskap och människor växer”

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Alla barn ska varje dag bli sedda och få positiv bekräftelse och få de bästa möjligheter till utveckling och lärande.

Undervisningsplan

Förskolorna i Sturefors-Bestorp-Brokind arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö 18, samt Linköpings kommuns prioriterade målområden: Maximalt lärande, Likvärdiga möjligheter och Lust och engagemang. Personalen har arbetat fram en Undervisningsplan för varje förskola.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 april 2020