Forum för samverkan

Det är betydelsefullt för oss med ett gott samarbete kring ert barn för att skapa tillit och goda relationer. Utöver de dagliga kontakterna erbjuds utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi har även ett samverkansråd.

Samverkansråd förskola- hem

Förskolan har samverkansråd två gånger per termin med vårdnadshavare från båda avdelningarna representerade. Syftet med råden är att bygga relationer, samt skapa forum för samverkan och möten mellan förskola - hem.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 januari 2018