Forum för samverkan

I vår organisation finns det flera olika forum för samverkan: ledningsgruppen, arbetslagen, kollegialt lärande, föräldrasamverkan samt i övergången till förskoleklass, skola och fritidshemmet.

Ledningsgruppen

Förskolechefen Lotta Yxnäs samverkar med arbetslagsledarna i områdets ledningsgrupp. Ledningsgruppens uppgifter är bland annat att driva och utveckla det pedagogiska arbetet mot fastställda mål och visioner samt följa upp och utvärdera verksamhetens resultat.

Arbetslagen

Arbetslagen består av barnskötare och förskollärare som samverkar för att skapa de bästa förutsättningarna för att barn ska få möjlighet att lära och utvecklas.

Kollegialt lärande

I vår organisation har pedagogerna möjlighet att utveckla ett specifikt intresse eller en kompetens genom medverkan i olika ansvarsområden. Några exempel på de ansvarsområden som finns är:

 • Arbetslagsledare
 • Handledare för studenter från både barnskötare- och förskollärarprogrammen
 • Kontaktpersoner
 • Kulturombud
 • Förskolans dag
 • Pedagogisk dokumentation och IKT – informations och kommunikations teknik
 • Genusambassadörer
 • KAS – kartläggning av språklig medvetenhet
 • Lärmiljö
 • Matteambassadörer
 • NTA – naturvetenskap och teknik för alla

Inom dessa olika ansvarsområden ingår flera pedagoger från olika förskolor vilket gör det kollegiala lärandet möjligt.

Övergången till förskoleklass, skola och fritidshemmet

I samband med övergången till förskoleklass, skola och fritidshemmet samverkar vi pedagoger i de olika verksamheterna. Det sker ett kollegialt lärande när vi träffas och berättar om våra verksamheter för varandra. I våra styrdokument, Läroplanen för förskolan reviderad 2016 och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016) står det att:

 ”Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande”.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 maj 2018