Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan på förskolan sker bland annat genom föräldramöte, föräldraråd, trivselaktiviteter, utvecklingssamtal samt den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.

Föräldramöte

Varje höst har förskolan ett föräldramöte för att ge föräldrarna inblick i förskolans verksamhet när det gäller bland annat mål, innehåll och det systematiska kvalitetsarbetet.

Föräldraråd

Föräldrarådet är en grupp där vi kan diskutera generella frågor som rör alla förskolor och som fungerar som en länk mellan förskolechef, verksamhet och föräldrar. Ett forum där vi kan sprida idéer och lösningar på olika frågor och mellan föräldragrupperna.

Föräldrarådet består av en eller flera föräldrarepresentanter från varje förskola i vår förskolechefs område som innefattar Askeby, Bankekind, Vårdsberg och Örtomtas förskolor samt en pedagog, förskolechef och biträdande förskolechef. Föräldrarådet träffas tre gånger per år i Askeby skolas lokaler och förskolechefen är sammankallande.

Trivselaktiviteter

På varje förskola finns möjligheten att bilda en föräldragrupp för att skapa ett nära samarbete med pedagogerna, där vi kan göra det lilla extra tillsammans för barnens skull exempelvis vid jul- eller luciafirande samt sommarfest.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per läsår erbjuds föräldrarna utvecklingssamtal.

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning

I den dagliga kontakten har vi möjlighet att ha en dialog kring barnets behov, förutsättningar och utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 maj 2018