Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Prioriterade mål

Förskolan har tre prioriterade målområden. Dessa är lärmiljö, IKT (= Informations- och KommunikationsTeknik) och pedagogisk dokumentation.

Lärmiljö

I Läroplanen för förskolan står det att:

”Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (sid 9).

Förskolan lägger stor vikt vid våra lärmiljöer där målen är:

  • att utveckla en inkluderande lärmiljö som bjuder in till grupplärande och undersökande
  • ett projekterande arbetssätt
  • att fördjupa vår förståelse av miljöns och materials relation i lärandet

IKT och pedagogisk dokumentation

I Läroplanen för förskolan står det att:

”Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära enlighet med läroplanens mål och intentioner” (sid 15).

Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra de lärandeprocesser som sker i förskolans verksamhet men även den kompetens en grupp barn och vuxna skapar tillsammans.

I den pedagogiska dokumentationen använder vi oss bland annat av våra IPads på olika sätt. Vi tar mycket bilder, skapar collage, filmer, sagor och böcker tillsammans med barnen. Dessa dokumentationer och barnens frågor får sedan fungera som utgångspunkt för fortsättningen av projekt arbetet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 januari 2017