Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till vår förskola, Ridhusgatan 4, som ligger i södra delen av Berga.

Lekplats med träd i förrgrunden.

Vy över del av gården.

Avdelningar Ridhusgatan 4

Vi har fem avdelningar på förskolan:

  • Katthult för barn 1-3 år
  • Lönneberga för barn 1-3 år
  • Körsbärsdalen för barn 3-5 år
  • Junibacken för barn 3-5 år
  • Mattisborgen för barn 3-5 år

Katthult 1-3 år

013-26 31 92, mobil: 0722-06 16 09

Körsbärsdalen 3-5 år

013-20 88 11, mobil: 0722-03 57 86

Mattisborgen 3-5 år

013-26 36 29, mobil: 0722-01 62 79  

Lönneberga 1-3 år

013-20 88 12, mobil: 0722-04 61 83

Junibacken 3-6 år
013 - 26 31 40, mobil: 0722-07 44 94

Bråkmakargatan- öppning- och stängninsavdelning
013 - 26 31 77, mobil: 0722-05 41 89

Förskoleområde Berga Vimanshäll

I Berga Vimanshäll finns fem förskolor; Häggvägen, Konstruktörsgatan, Ridhusgatan, Vårdkasvägen samt Älgvägen. Rektorerna och våra förste förskollärare arbetar för en likvärdighet mellan dessa förskolor.

Öppettider för förskolan är 06:00-18:00, med möjlighet till jour till 18:30.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och lägga grunden för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Våra prioriterade områden

I vårt förskoleområde har vi språk och Lärande för hållbar utveckling (LHU) som prioriterade områden. På alla förskolor delar vi in barnen i mindre grupper under större delen av dagen.

Språk

Språket förstärker vi bland annat genom bildstöd och materialet Bornholmsmodellen som främjar barnens språkliga medvetenhet.

Lärande för hållbar utveckling (LHU)

LHU innefattar tre olika perspektiv:

  • Ekonomiskt
  • Socialt
  • Ekologiskt

Grön Flagg är också ett program som vi utgår ifrån.

Mål och arbetssätt

Utbildningen i förskolan är målstyrd. Läroplan (Lpfö-18) och skollagen ligger till grund för hur förskolorna upprättar de egna målen och hur personalen arbetar för att uppfylla dem.

Barnkonventionen

Barnkonversionen innefattar alla barn och ungdomars rättigheter upp till 18 års ålder. Under 2020 blir denna konvention lag. Barnkonventionen är också en viktig del av barnens utbildning i förskolan.

Plan mot kränkande behandling

Alla förskolor arbetar tillsammans med specialpedagog efter planen mot kränkande behandling och dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering

Normer och värden

I början av varje läsår fokuserar förskolorna extra kring ”Normer och Värden”. Med mål och arbetssätt jobbar vi för att varje barn ska känna sig trygg i gruppen, med sina kamrater och på förskolan.

Leken

Leken är en viktig del av utbildningen på förskolan, då den främjar barnens utveckling, nyfikenhet och lust att lära. Vi ser det ytterst viktigt att personalen alltid är aktivt närvarande under barnens hela tid på förskolan, under såväl lek som i undervisningssituationer.

Vi arbetar i projekt och teman för att få en helhet i undervisningen.

Språk, LHU, naturvetenskap och estetiska uttryckssätt stimulerar till ett lustfyllt lärande.

Välkommen

Vårdnadshavare som söker plats och är nyfikna på våra förskolor är välkomna att höra av sig till aktuell förskola och komma överens om en tid.

 

Delar av vår motorikbana.

 

Postadress: Förskolan Ridhusgatan 4
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskridhusgatan4 https://www.linkoping.se/fskridhusgatan4

Rektor: Maria Trangius Griph
Telefon: 013-20 59 05

Biträdande rektor: Agneta Johansson
Telefon: 013-20 70 81

Senast uppdaterad den 9 augusti 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: