Forum för samverkan

Forum för samverkan i förskolor i Linghem/Gistad och annan pedagogisk omsorg är en mötesplats för vårdnadshavare, pedagoger och förskolechefer. Där finns möjlighet att lyfta frågor och få information rörande förskolan och dess verksamhet.

Bakgrund

Enligt Skollagen 4 kapitel 13 § ska det vid varje förskoleenhet finnas forum för samråd. Samrådet ska behandla frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelese för barn och vårdnadshavare.

Syfte

Syftet med Forum för samverkan är att ge vårdnadshavare möjlighet till insyn och delaktighet i förskolans verksamhet. Detta ska ske genom att vårdnadshavare inom ramen för de nationella målen i läroplanen kan vara med att påverka verksamheten och enligt Skollagen 4 kapitel 13 § informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Struktur och Innehåll

Strukturen innebär att två forum per verksamhetsår hålls gemensamt i området Linghem/Gistad med representanter ur föräldragruppen, arbetslagsledare från varje förskola, annan pedagogisk omsorg samt förskolechef.
Två samråd per verksamhetsår hålls på respektive förskola/annan pedagogisk omsorg där föräldrarepresentanter, arbetslagsledare samt förskolechef deltar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 december 2018