Om förskolan

Förskolan Tomatvägen 14 A, Skogshyddan, består av fyra åldershomogena baser.

 

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är härvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.

Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.

Välkommen!

Bas blå
Telefon 013-26 37 32

 

Bas grön
Telefon 013-26 37 33

 

Bas röd
Telefon 013-26 37 34

 

Bas gul
Telefon 013-26 37 35

Förskolan Tomatvägen 14 A

Skicka e-post till Förskolan Tomatvägen 14 A

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 32

Besöksadress: Tomatvägen 14A (se karta)

Postadress: Förskolan Tomatvägen 14 A
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fsktomatvagen14A http://www.linkoping.se/fsktomatvagen14A

Förskolechef: Malin Hellström
Telefon: 013-26 36 31

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018