Handlingsplaner

Trygghetsplan och Kvalitetsrapport är handlingsplaner som styr verksamheten i förskolan.

Trygghetsplan

Pedagogerna i Förskolor Ekängen har utarbetat en trygghetsplan utifrån lagen (2008:567) om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Planen är individuell för varje förskola. Målsättningen med trygghetsplanen är att alla barn och pedagoger känner sig trygga samt vågar och tillåts att vara sig själva oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Kvalitetsrapport

I kvalitetsrapporten följer respektive förskola upp resultat och analyserar samt tar fram åtgärder för verksamheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 december 2018