Om förskolan

På förskolan Tomatvägen 14 B, Ängsbacken, finns plats för 40 barn i åldern 1-5 år. Samarbetet mellan baserna är stort då det är viktigt för oss att barn och personal känner trygghet med varandra. Ett nära samarbete sker även med Tomatvägen 14 A, Skogshyddan.

Förskolan Tomatvägen 14B

 

Välkommen till Förskolor Ekängen/Tallboda.

Vårt pedagogiska arbete grundar sig i Läroplan för förskolan, Lpfö -18. Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer.

 #förvarjebarn
På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är härvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner, #förvarjebarn.

Vi strävar efter att barnens glädje, inflytande, lek och nyfikenhet ska genomsyra utbildningen och att detta synliggörs i de olika lärmiljöerna, både inne och ute. Vi nyttjar och utforskar vår närmiljö samt arbetar aktivt med hållbar utveckling.

Inom Förskolor Ekängen/Tallboda finns tillgång till förste förskollärare, specialpedagog och kvalitetskoordinator som stödjer oss i vårt arbete. Vi eftersträvar ett gott samarbete och delaktiga vårdnadshavare, bland annat genom föräldraforum för samverkan. 

Introduktion
Förskolor Ekängen/Tallboda har föräldraaktiv introduktion. Föräldraaktiv introduktion tillåter barn och vårdnadshavare att i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och skapa nya relationer, utan att behöva ta avsked av vårdnadshavare de tre-fyra första dagarna på förskolan.

Under introduktionen får vårdnadshavare en inblick och insyn i förskolans utbildning och blir delaktiga i den. De får även kontakt med andra barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Introduktionen beräknas ta cirka två veckor.

Varmt välkommen till oss!

 

 

 

Bas grön
Telefon 013-26 33 36

 

Bas röd
Telefon 013-26 33 31

Rektor: Malin Hellström
Telefon: 013-26 36 31

Rektor biträdande: Margareta Peiving
Telefon: 013-26 34 12

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 augusti 2019