Om förskolan

Förskolan Tomatvägen 14 B, Ängsbacken, består av två åldershomogena baser.

Förskolan Tomatvägen 14B

 

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är härvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.

Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.

Välkommen!

Bas grön
Telefon 013-26 33 36

 

Bas röd
Telefon 013-26 33 31

Förskolan Tomatvägen 14 B

Skicka e-post till Förskolan Tomatvägen 14 B

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 33 31

Besöksadress: Tomatvägen 14B (se karta)

Postadress: Förskolan Tomatvägen 14B
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fsktomatvagen14B http://www.linkoping.se/fsktomatvagen14B

Biträdande Förskolechef: Margareta Peiving
Telefon: 013-20 34 12

Förskolechef: Malin Hellström
Telefon: 013-26 36 31

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2018