Om förskolan

Vårdsbergs förskola ligger i Vårdsberg som är ett litet samhälle cirka 9 km öster om Linköping. Förskolans lokaler är ett gammalt skolhus med bondgårdar och gärden som grannar. På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år.

 

Vår gemensamma värdegrund och målbild

Trygghet - Inflytande - Lärande

  • Vi är närvarande, medforskande pedagoger med samsyn kring det kompetenta barnet, där vi bejakar olikheter.
  • Genom delaktighet och inflytande erbjuder vi barnet möjlighet att befinna sig i meningsfulla sammanhang.
  • Vi skapar en helhet kring barnet genom omsorg, respekt och ett lustfyllt lärande.

 

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Vårdsbergs förskola
Telefon: 013-590 10, 013-591 83

Vårdsberg Kyrkby 1

Skicka e-post till Vårdsberg Kyrkby 1

E-post: forskoleomraden@linkoping.se

Telefon: 013-590 10

Besöksadress: Vårdsbergs Kyrkby 1 (se karta)

Postadress: Förskolan Vårdsberg
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskvardsberg http://www.linkoping.se/fskvardsberg

Rektor: Kristina Hellman
Telefon: 013-20 79 94

Rektor biträdande: Maria Sahlin
Telefon: 013-20 57 19

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 maj 2018