Forum för samverkan

Det är betydelsefullt för oss med ett gott samarbete kring ert barn för att skapa tillit och goda relationer. På Vidingsjö by har vi ett samverkansråd som träffas fyra gånger om året. Utöver det ses vi på föräldramöte på hösten och kontinuerliga utvecklingssamtal.

Samverkansråd förskola- hem

Förskolan har samverkansråd två gånger per termin med vårdnadshavare från alla fyra avdelningar representerade. Syftet med råden är att bygga relationer, samt skapa forum för samverkan och möten mellan förskola - hem.

Vårt samverkansråd fungerar som en länk mellan vårdnadshavare, pedagogerna och förskolechefen, där frågor från både vårdnadshavare och förskolan diskuteras. På samverkansrådet behandlas sådana frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för barn och vårdnadshavare. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 januari 2018