Om förskolan

Förskolan Vidingsjö by ligger i hjärtat av den södra stadsdelen Vidingsjö i Linköping.

En röd förskolebyggnad inbäddad i gröna buskar och gräsyor, en stengång fram till huset.

 

Välkommen till förskolan Vidingsjö by

Våra avdelningar

Vi har fyra avdelningar på förskolan som är fördelade i två byggnader. Förskolan har ljusa fina lokaler då den renoverades 2015. Vår utemiljö fick då även en uppfräschning.

Rubinen

Här vistas barn i åldrarna 1 - 2 år.

Safiren

Här vistas barn i åldrarna 2 - 3 år.

Smaragden

Här vistas  barn i åldrarna 3 - 4 år.

Topazen

Här vistas barn i åldrarna 4 - 5 år.

Våra mål

Vårt mål är att alla barn ska känna trygghet på förskolan och att vi ska ha roligt tillsammans. Vi utgår från barnens behov och anser att omsorg är lika viktigt som pedagogik. Tillsammans med barnen vill vi lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans verksamhet följer läroplanen (Lpfö98/10) och dess mål för förskolan. Under läsåret 2017/ 2018 arbetar vi särkilt mot våra prioriterade mål:

  • Språk
  • Matematik
  • Sociala färdigheter

Barnen i fokus

Vi har alltid barnet i fokus och anser att alla barn är kompetenta och har lusten och nyfikenheten att lära. Barn lär av varandra och det vill vi uppmuntra. Vi har engagerade och flexibla pedagoger som utforskar tillsammans med barnen. Vi erbjuder en miljö där barn kan erövra kunskap och erfarenhet på ett lustfyllt sätt.

Grön Flagg

Förskolan Vidingsjö by är grönflagg certifierad. Grön Flagg är ett verktyg som ger barnen förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Det innebär bland annat att vi tillsammans med barnen källsorterar, återvinner och samtalar om vikten att ta hand om varandra och miljön vi har runt oss.

Telefon

Rubinen, Smaragden och Safiren: 013-20 88 15.

Topazen: 013-20 88 16.

Öppettider

Förskolan har öppet 06.15-17.30. Jourtid mellan 06.00-18.30.

Kök 

Förskolan har egen kokerska som lagar maten.

Vår utemiljö


Stora härliga lekytor i vår utemiljö


Utegård för de lite yngre barnen


Naturstig i pilskogen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 januari 2018