Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till förskolan Vidingsjö by 3-4 som är en av fem förskolor i område Vidingsjö.

En röd förskolebyggnad inbäddad i gröna buskar och gräsytor, en stengång fram till huset.

 

Vidingsjö förskolor

Våra verksamheter styrs av Skollag och Lpfö18, Diskrimineringslagen, Barnkonventionens grundprinciper artikel 2, 3, 6 och 12.

Verksamheten ska utgå ifrån barns bästa.

Vår vision

"Vi gör skillnad för varje barn varje dag"

"Som barn i Vidingsjö förskolor ingår jag i en social gemenskap och möter närvarande, omsorgsfulla och engagerade vuxna. Jag blir respekterad för den jag är och jag har möjlighet att uttrycka vad jag känner. Vuxna runt mig bedriver undervisning som utmanar och stimulerar mig för att jag ska utvecklas och lära mig för framtiden".

Vidingsjö bys förskola

Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Vi utgår från barnens behov och anser att omsorg och pedagogik är lika viktiga. Vi har alltid barnet i fokus och ser alla barn som kompetenta med lust och nyfikenhet att lära. Tillsammans med barnen har vi ett utforskande arbetsätt.

Förskolan är Grön Flagg certifierad och ger barnen förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerade sätt.

På förskolan finns fem avdelningar. Vår femte avdelning är en mobil förskola i form av en buss fram till 30 juni 2022. På bussen åker barn som är 4 - 5 år. Från hösten 2022 blir vi fyra avdelningar fördelade på två hus.

 

Varmt välkomna att besöka förskolan.

Postadress: Förskolan Vidingsjö by 3-4
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskvidingsjoby3-4 https://www.linkoping.se/fskvidingsjoby3-4

Rektor: Anneli Träff
Telefon: 013-20 79 87

Rektor biträdande: Marie Bjärud Karlsson
Telefon: 013-20 84 30

Senast uppdaterad den 4 mars 2022