Hoppa till huvudinnehåll

Kärnverksamhet

Vår pedagogiska verksamhet som berör läroplanens pedagogiskt vägledande kapitel, 2.1 Normer och Värden, 2.2 Omsorg, utveckling och lärande samt 2.3 Barns inflytande, benämner vi som vår kärnverksamhet.

Kärnverksamheten ska syfta till att vi har formulerande strategier och metoder kring normer och värden, omsorg, språk, matematik, naturkunskap och teknik samt barns inflytande för att kunna erbjuda en likvärdighet i utbildningen.

Utifrån arbetslagens kärnverksamhet jobbar våra förskolor tematiskt eller projekterande och bedriver, planerar och spontanundervisar i kombination med god omsorg, eftersom omsorg och undervisning i förskolan oupplösligt hänger samman.

Senast uppdaterad den 5 maj 2023