Om förskolan

Vattenlek

 

Förskolan är centralt belägen i stadsdelen Ryd nära stora öppna grönområden, aktivitetspark, skog och nära Nya Rydsskolan och Ryds centrum.

Vår förskola består av fem avdelningar.

Prästkragen barn 1-3 år     tel. 20 52 09
Nyponrosen barn 1-3 år     tel. 20 53 56
Vallmon barn 3-4 år            tel. 20 60 59
Violen  barn 3-4 år              tel. 20 58 06
Blåklockan barn 5 år           tel. 20 60 49

 

Har du frågor eller är intresserad av att se förskolan kontakta:
oss på tel. 20 60 59 eller tel. 20 53 56

Vi ser huset som en helhet – där alla barn är alla vuxnas ansvar och vi samarbetar vid öppning och stängning och med aktiviteter under veckan.

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. På Junibacken lagas och serveras maten av Ulrika som är kokerska. Hon svarar gärna på frågor eller tar emot tips på barnens favoritmat från er föräldrar. I området strävar vi efter en sockerfri kost.

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan och vi inspireras av Reggio Emilia och boken ”Lyssnandets pedagogik”. Vi har en egen verksamhetsidé i Ryd vi tagit fram tillsammans. Den både följer vi och fördjupar oss i. Varje förskola har pedagogiska utvecklingsledare, som fördjupar och driver de pedagogiska frågorna och organisationsledare som ger förutsättningarna till att de pedagogiska frågorna ska kunna drivas framåt.

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema i området. Just nu är temat "Hållbara relationer” det vill säga barnens relation till varandra, tingen, oss och den miljö de växer upp i och världen i övrigt.

Utgångspunkten är att utifrån barnens nyfikenhet, intresse och idéer i projektform forska just där barnens intressanta frågor och tankar möts. Det skapar i bästa fall en kreativ miljö, där barns och vuxnas förundran vidareutvecklas och vi kan lära av varandra. Vi delar oss i mindre grupper, på varje avdelning och i huset. Varje barn får på så sätt lättare att komma till tals, får mera utrymme till ro i leken och eget utforskande. Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation i hela området. Den pedagogiska processen dokumenterar varje förskoleavdelning i arbetsmaterialet PIF – Pedagogiska processer I Förskolan. Vad intresserar sig barnen för och vad undersöker de? Vilka frågor har de? Hur kan vi pedagoger utmana barnen och stödja lärandet?

Det är viktigt för oss att barnen i vår förskola får många upplevelser, små som stora. Med skogen så nära ger det rika möjligheter att utforska naturen. Skogen, vår fina gård och den stora lekparken intill förskolan inbjuder till mycket rörelse och utmanande motoriska lekar. En härlig utflykt kan t.ex. vara att gå till Valla där det finns kaniner, getter, hästar och en mängd fåglar som barnen kan mata.

Barnen utmanas och stimuleras på ett lustfyllt och inspirerande sätt särskilt inom områden som matematik, naturvetenskap, teknik, språk och skapande verksamhet. Personalen får kontinuerlig utbildning i detta liksom inom dokumentation. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggör vi barnens lärande och utveckling. Fråga oss gärna om detta, och studera våra dokumentationsväggar.

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig hundraspråkligt. Det betyder att vi vill stimulera och hålla kvar vid så många av barnens uttryckssätt som möjligt. För att leda oss i den verksamheten har vi både en ateljerista och en pedagogista. De ger oss personal nya tankar om miljö, material och tekniker. Pedagogistan hjälper oss även att få syn på de pedagogiska processer som pågår på varje förskoleavdelning.

I huset har vi en gång per år skräpplockardagar då vi uppmärksammar barnen extra mycket på att vara rädda om sin miljö. Vi plockar skräp tillsammans, sorterar och genom experiment och barnens frågor och tankar försöker komma underfund med varför visst skräp försvinner och annat blir kvar. Vi använder oss även av gröna påsen för allt matavfall och pratar med barnen om kretslopp och källsortering. De tankarna har också med vårt tema, hållbara relationer, att göra.

En timme i veckan har varje avdelning reflektionstid. Ordinarie personal på avdelningen har då tid för reflektion och planering.  Vi hjälps åt i huset med att ta hand om avdelningens barn. Barnen vars avdelning berörs får tillsammans med några kompisar ha sin verksamhet på en annan avdelning.

Det är viktigt för oss att föräldrarna vet vad som händer i förskolan och är delaktiga i sitt barns vardag. Vi erbjuder samtal en gång per läsår med varje barns förälder om verksamheten och barnets utveckling. Det går också att läsa på varje avdelnings lilla whiteboardtavla, vad som sysselsatt våra forskande ögon just den dagen. Föräldramöten har vi avdelningsvis eller gemensamt i huset och området. Vi bjuder även in föräldrar att delta i olika aktiviteter, bland annat matfestival (som är mycket populär) Drop-in fika och firandet av traditioner.

Det finns möjlighet för föräldrar och barn att låna material i områdets språkskåp och böcker ur Boknallebiblioteket som finns på Familjecentralen

Vill du veta mer om vår förskola se kontaltinformationen

 

Jag kan Du kan Tillsammans kan vi mer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 april 2018