Om förskolan

 

En förskola att längta till

Vi arbetar med projekt/teman som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del av vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barnens lärande men också den kompetens en grupp barn och vuxna tillsammans skapar. Dokumentationerna ligger sedan till grund för verksamhetens planering.

Genom kontinuerliga utvecklingssamtal ges du som vårdnadshavare möjlighet att utbyta information med förskolepersonalen kring barnets individuella utveckling och lärande samt hur förskolan kan bidra till att barnet trivs, lär och utvecklas.

 

Allergiförskola

Förskolan, som har plats för 13 barn i åldern 1-5 år, har hela kommunen som upptagningsområde.

Alla får vara med

Grundtanken är att alla barn, även de med kraftiga allergier och så kallade Hjärtebarn, skall kunna vara i förskolan. Verksamheten på förskolan planeras därför så att alla barn kan delta i aktiviteter, äta maten och använda materialet som finns. Även syskon erbjuds plats på avdelning Grön. Alla barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss. Därför kräver vi följande av såväl familjerna som av personalen:

  • inga pälsdjur eller fåglar i hemmet
  • ingen i familjen röker
  • ingen användning av parfymerade hygienartiklar så som tvättmedel, tvål eller schampo.

I gengäld erbjuds ditt barn en god pedagogisk verksamhet i mindre barngrupp. Här finns alltid någon som ser och har tid.

Kontakta oss

Telefonnummer till förskolan:

Röd: 013-20 72 07

Gul: 013-20 72 67

Grön: 013-20 57 72 (Allergianpassad avdelning)

Vill du besöka förskolan så kontakta oss via telefon så kommer vi överens om en tid som passar oss båda.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016