Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsarbete och enkäter

I varje förskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument. Verksamheten följs upp mot de mål som är formulerade i förskolans läroplan och de mål som är fastställda av barn- och ungdomsnämnden.
Varje förskolas rektor ska planera samt systematiskt och kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Respektive rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.

Illustration kvalitetsarbete

 

Barn- och ungdomsnämndens fastställda mål:

  • Maximalt lärande
  • Likvärdiga möjligheter
  • Lust och engagemang

Till varje mål finns ett antal indikatorer kopplade.

Senast uppdaterad den 25 juni 2019