Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsarbete och enkäter

I varje förskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument. Verksamheten följs upp mot de mål som är formulerade i förskolans läroplan och de mål som är fastställda av barn- och ungdomsnämnden.
Varje förskolas rektor ska planera samt systematiskt och kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Respektive rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.

Illustration kvalitetsarbete

 

Barn- och ungdomsnämndens fastställda mål:

  • Maximalt lärande
  • Likvärdiga möjligheter
  • Lust och engagemang

Till varje mål finns ett antal indikatorer kopplade.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 juni 2019