Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraenkät i förskolan 2020

I januari-februari 2020 besvarade vårdnadshavare till barn 2-5 år i förskolan en enkät. Här kan du ta del av resultatet.

I enkäten fick vårdnadshavarna svara på frågor inom områdena:

  • Lärande och utveckling
  • Trygghet och trivsel

På startsidan visas det sammanvägda resultatet från undersökningen. Alla förskolor där vårdnadshavare till minst 10 barn och minst 50 % av de tillfrågade har besvarat enkäten finns med i redovisningen. Om din förskola saknas här nedan beror det alltså på att den inte har tillräckligt många svarande.

Klicka på en förskola för att ta del av resultaten för denna.

Vad är indexvärde?

Vårdnadshavarna har svarat i en fyrgradig skala från ”Stämmer helt och hållet” till ”Stämmer inte alls”. De fyra svarsalternativen viktas 100 - 66 - 33 - 0. Det innebär att värden över 50 är åt det positiva hållet och värden över 80 är mycket bra.

Vad ingår i helhetsomdöme?

Helhetsomdömet visar det sammanvägda resultatet av samtliga frågor.

Om diagrammen

Det mörka strecket markerar det genomsnittliga värdet för respektive frågeställning Stapeln visar resultatet i form av index och längst till höger visas det exakta värdet med siffror. Index kan variera mellan 0 och 100, där 100 är det högsta möjliga värdet Det svarta strecket markerar det genomsnittliga värdet för respektive frågeställning.

Stapeln visar resultatet i form av index och längst till höger visas det exakta värdet med siffror. Index kan variera mellan 0 och 100, där 100 är det högsta möjliga värdet.

Förskola 2-5åringar
Medelvärde
96,5
Medelvärde
96,4
Medelvärde
95,8
Medelvärde
95,4
Medelvärde
95,2
Medelvärde
94,8
Medelvärde
94,7
Medelvärde
94,6
Medelvärde
94,3
Medelvärde
94,1
Medelvärde
93,7
Medelvärde
93,7
Medelvärde
93,6
Medelvärde
93,4
Medelvärde
93,1
Medelvärde
92,7
Medelvärde
92,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
91,9
Medelvärde
91,9
Medelvärde
91,8
Medelvärde
91,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,8
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,2
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,7
Medelvärde
89,5
Medelvärde
89,4
Medelvärde
89,2
Medelvärde
88,7
Medelvärde
88,4
Medelvärde
88,4
Medelvärde
88,4
Medelvärde
88,4
Medelvärde
88,3
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,7
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,4
Medelvärde
87,4
Medelvärde
87,3
Medelvärde
87,1
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,8
Medelvärde
86,8
Medelvärde
86,8
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,1
Medelvärde
85,8
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,5
Medelvärde
85,4
Medelvärde
84,8
Medelvärde
84,7
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,4
Medelvärde
84,4
Medelvärde
84,3
Medelvärde
83,6
Medelvärde
83,5
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,2
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,9
Medelvärde
82,8
Medelvärde
82,6
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,7
Medelvärde
81,6
Medelvärde
81,6
Medelvärde
81,6
Medelvärde
81,4
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,1
Medelvärde
80,8
Medelvärde
80,7
Medelvärde
80,7
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,3
Medelvärde
80,3
Medelvärde
80,1
Medelvärde
80,0
Medelvärde
79,5
Medelvärde
79,2
Medelvärde
78,7
Medelvärde
78,3
Medelvärde
78,1
Medelvärde
78,0
Medelvärde
76,2
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,1
Medelvärde
75,1
Medelvärde
72,6
Medelvärde
72,2
Medelvärde
72,0
Medelvärde
71,3
Medelvärde
69,2
Medelvärde
68,2
Medelvärde
67,2
Medelvärde
66,8
Medelvärde
48,5
Avdelning för förskola och grundskola

Till e-postformulär för Avdelning för förskola och grundskola

E-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se

Telefon: 013- 20 60 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: För bokade besök vardagar kl 07.45 - 16.00

Besöksadress : Apotekaregatan 13C Öppettider: För bokade besök vardagar kl 07.45 - 16.00

Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 4 mars 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: