Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Läroplan och mål

Förskolans läroplan

Förskolan styrs av läroplanen (Lpfö18). Läroplanen innehåller förskolan värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer.

Barn- och ungdomsnämndens mål

  • Maximalt lärande
  • Likvärdiga möjligheter
  • Lust och engagemang

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019