Stöd till barn i förskola

Förskola och annan pedagogisk verksamhet erbjuds barn i åldern 1-5 år. Annan pedagogisk verksamhet innefattar pedagogisk omsorg (familjedaghem). Verksamheten bedrivs både av kommunen och av fristående alternativ. Om ditt barn har behov av särskilt stöd så vänder du dig till förskolechefen på respektive förskola.
Dessutom finns ett antal olika specialverksamheter för barn i behov av särskilt stöd.

Allergiförskola

För barn 1 - 5 år med svår allergi finns en anpassad förskola i Lambohov. Familjer som vill placera barn på allergiförskolan förbinder sig att t ex inte ha husdjur eller röka. Allergiförskolan kan sköta medicinering och laga mat till barn med svår livsmedelsallergi.

Avdelning för förskola och grundskola

Skicka e-post till Avdelning för förskola och grundskola

E-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se

Telefon: 013- 20 60 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 07.45 - 16.00

Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Lnköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juli 2017