Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till barn i förskola

Förskola och annan pedagogisk verksamhet erbjuds barn i åldern 1-5 år. Annan pedagogisk verksamhet innefattar pedagogisk omsorg (familjedaghem). Verksamheten bedrivs både av kommunen och av fristående alternativ.

Om ditt barn har behov av särskilt stöd så vänder du dig till rektor på respektive förskola. Dessutom finns ett antal olika specialverksamheter för barn i behov av särskilt stöd.

Allergiförskola

För barn 1 - 5 år med svår allergi finns en anpassad förskola i Lambohov. Familjer som vill placera barn på allergiförskolan förbinder sig att t ex inte ha husdjur eller röka. Allergiförskolan kan sköta medicinering och laga mat till barn med svår livsmedelsallergi.

Senast uppdaterad den 4 mars 2021