Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förändrad hantering av registrering av vistelsetider

Den 1 juli byter Linköpings kommun elevregister och e-tjänst för registrering av närvaro/frånvaro i grundskola och fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Det nya verktyget, Skola24, kommer att användas för registrering av närvaro och frånvaro i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Även fritidshemmen kommer att använda verktyget, för registrering av vistelsetider.

Ansökan om ledighet görs direkt i verktyget. Om du som vårdnadshavare frånvaroanmäler ditt barn på grundskolan kommer den informationen både till skolan och fritidshemmet.

Information om hur du som vårdnadshavare använder e-tjänsten Skola24 finns här, både kring webb- och appanvändning:

Ytterligare information om e-tjänsten kommer i samband med läsårstarten i augusti.

 

Senast uppdaterad den 9 augusti 2021