Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grundsärskola

Den obligatoriska skolan består av skolformerna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (skollagen 2010:800). I grundsärskolan går elever som inte når grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning, och därför har behov av att läsa efter grundsärskolans läroplan och den undervisning som grundsärskolan erbjuder.

En kille sitter djupt lutad över en skrivbok och skriver med en gul plyertspenna. Bredvid sitter en kvinna och ett barns händer vilar på hennes händer på bordet framför pojken

 

Våra inriktningar

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Grundsärskolan består av två inriktningar. I den ena läser man, till stor del, samma ämnen som i grundskolan men efter en annan timplan som har utökad tid i praktisk estetiska ämnen som tex hemkunskap.
Den andra inriktningen, inriktning träning, är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Våra grundsärskolor

Under "Hitta och jämför grundsärskolor" i menyn kan du läsa mer om vilka grundsärskolor vi har i Linköping.

Se filmen om grundsärskolor i Linköpings kommun

Du får följa med pedagoger och elever inom de olika verksamheterna. Du får också veta mer om hur antagning till särskolan går till och vad som gäller.

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Grundsärskolan består av två inriktningar. I den ena läser man till stor del samma ämnen som i grundskolan. I den andra läser man ämnesområden, träningsinriktning. Träningsinriktningen är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Senast uppdaterad den 5 oktober 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: