Grundsärskola

Den obligatoriska skolan består av skolformerna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (skollagen 2010:800). I grundsärskolan går elever som inte når grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning, och därför har behov av att läsa efter grundsärskolans läroplan och den undervisning som grundsärskolan erbjuder.

En kille sitter djupt lutad över en skrivbok och skriver med en gul plyertspenna. Bredvid sitter en kvinna och ett barns händer vilar på hennes händer på bordet framför pojken

 

Våra inriktningar

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Grundsärskolan består av två inriktningar. I den ena läser man, till stor del, samma ämnen som i grundskolan men efter en annan timplan som har utökad tid i praktisk estetiska ämnen som tex hemkunskap.
Den andra inriktningen, inriktning träning, är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Våra grundsärskolor

Under "Hitta och jämför grundsärskolor" i menyn kan du läsa mer om vilka grundsärskolor vi har i Linköping.

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Grundsärskolan består av två inriktningar. I den ena läser man till stor del samma ämnen som i grundskolan. I den andra läser man ämnesområden, träningsinriktning. Träningsinriktningen är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2019