Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Bäckskolans grundsärskola finns i stadsdelen Berga. Vi delar lokaler med Bäckskolans grundskola och fritidshem. Vi har ett nära samarbete för att skapa en skola för alla.

En vy över delar av skolgården vid Bäckskolan. En rutchkana och klätterställning. På asfalten en målad nummerorm.

 

Våra klasser

Information om vilka klasser vi har kommer.

Individualisering

Alla elever hos oss får en individualiserad undervisning. Alla elever är olika, utmanas olika och behöver olika mycket hjälp och stöttning. Genom att individanpassa vår undervisning kan vi tillgodose elevernas behov och ge dem möjligheter att nå målen.

Trygg skolmiljö

Alla elever ska ha rätt till en trygg skolmiljö, därför arbetar skolan aktivt med förebyggande mobbningsarbete och med kamratstödjare.

Samarbete

Samarbetet med föräldrarna är en förutsättning för att nå bra resultat både när det gäller social utveckling och kunskapsutveckling. 

Grundsärskolan och grundskolan samarbetar kring enskilda elever och genom olika aktiviteter.

Integrering

Grundsärskolan är även med på grundskolans aktiviteter såsom friluftsdagar och andra aktiviteter som vi kan vara med på.

Senast uppdaterad den 28 oktober 2021