Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

På Ekholmsskolan finns inriktning grundsärskola år 7-9. Läsår 2020/2021 är det sju klasser på skolan.

Ekholmsskolans huvudbyggnad med entrén. Fritidsgården i förgrunden.

 

Vi strävar efter att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar. Att skapa lust att lära genom individualiserad undervisning och elevinflytande. Vår målsättning är att eleverna ska vara delaktiga och känna att de kan påverka sitt lärande, lärmiljön och därigenom stärkas som individer.

Senast uppdaterad den 22 september 2020