Om skolan

På Ekholmsskolan finns inriktning grundsärskola år 7-9. Läsår 2019/2020 är det fem klasser på skolan.

Ekholmsskolans huvudbyggnad med entrén. Fritidsgården i förgrunden.

 

Vi strävar efter att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar. Att skapa lust att lära genom individualiserad undervisning och elevinflytande. Vår målsättning är att eleverna ska vara delaktiga och känna att de kan påverka sitt lärande, lärmiljön och därigenom stärkas som individer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 november 2019