Fritidshem

På Hagbyskolans grundsärskola kan vi även erbjuda våra elever att ha sin fritidsverksamhet. Eleven följs då av samma elevassistenter både i skola och på fritids.

Fritids har som uppdrag att ta till vara på elevernas lust att lära. I uppdraget ligger också att utgå från de nationella målen och elevernas behov, erfarenheter och tänkande. I fokus ligger också elevernas sociala och allmänna utveckling och att erbjuda dem en meningsfull fritid. I verksamheten ingår lek, rörelse och skapande arbete. Fritids ska samarbeta med skolan för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv över sin dag. (hämtat från skolverket).

Genom LSS - fritid och kultur kan man hitta aktiviteter för eftermiddagar, kvällar och helger. Vissa aktiviteter är åldersinriktade och andra är öppna för alla.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2016