Om skolan

På Hagbyskolan arbetar vi aktivt för att eleverna ska utveckla en lust att lära som präglas av nyfikenhet och utforskande. Det gör vi genom att inta ett handledande förhållningssätt.

Hagbyskolan

 

Vi strävar efter att våra elever ska få befinna sig i väl anpassade grupper beroende på aktivitet. Grupperna sätts samman med elevernas lärande i fokus. Detta gör vi för att ge våra elever största möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.

All undervisning vilar på våra styrdokument. För varje lektionstillfälle finns en pedagogisk planering som tydliggör syftet med undervisningen. Varje elev har individuella mål i varje undervisningssituation.

Hela skoldagen präglas av ett individanpassat förhållningssätt, en tydlighet och en struktur anpassad utifrån elevernas enskilda behov.

Vi utformar elevernas individuella utvecklingsplaner så att de är tydliga och framåtsyftande. Detta är ett levande dokument som uppdateras och förändras i takt med elevens kunskapsutveckling.

Vi strävar efter att lärandet ska ske i olika miljöer och tar tillvara på den fina naturen i skolans närområde och vi samarbetar i så stor utsträckning som möjligt med de andra grundskoleeleverna och tar tillvara på vår gemensamma utemotorik för att träffas och samspela.

Läroplaner grundsärskola

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016