Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt meddelar du skolan via telefon samma dag senast klockan 08:00. När ditt barn har blivit friskt ska du meddela skolan detta.

När du i förväg vet att ett sjukhusbesök skall göras eller att ditt barn kommer vara borta en längre period ska detta meddelas via telefon, kontaktbok eller genom dig som vårdnadshavare personligen.

Ledighet

Vid längre ledigheter om 5 dagar per läsår krävs påskrift av ansvarig rektor/klassföreståndare. Ansökan skall göras med blankett LK2145.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016