Skolskjuts i bil

Östgötatrafikens beställningscentral i Mjölby

Avboka resor på:

Telefonnummer:

  • 013 - 21 12 00 måndag-fredag kl. 7.00-15.30
  • 0771 - 71 10 20 alla dagar kl. 6.00-23.00 (Östgötatrafikens kundtjänst)

 

E-postadress:

  • RBC-LKP@ostgotatrafiken.se

När du avbokar vi e-post uppge namn och personnummer på den som skulle resa samt vilken resa det gäller.

 

Fax:

  • 0142 - 16 200

Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka taxiresan om elven inte ska åka.

Vid bomkörning på morgonen tas hemresan på eftermiddagen bort. Vårdnadshavarna måste då aktivt boka en ny hemresa på telefon 013 - 21 12 00. Vid upprepade bomkörningar kommer kommunen att ta ut en avgift på 150kr/bomkörning av vårdnadshavarna. Se skolskjutshandboken sidan 18.

Om eleven försover sig och bommar taxiresan kommer det ingen ny taxi. Om eleven blir sjuk under dagen och behöver åka hem, går det inte att boka skoltaxi. Eleverna får inte ta med sig kompisar under taxiresan på grund av att alla platser i taxi behöver bokas upp.

Elever som åker på schema måste boka dessa minst fem arbetsdagar i förväg på 013-21 12 00.

Skolan informerar om elevens tider för taxiresorna.

Skolskjutsresor utförs i samband med skolans start och sluttider.

Telefonnummer:

  • 013 - 20 65 44

Om eleven glömt, tappat eller förlorat något vänder du dig som vårndadshavare till respektive entreprenörs hittegods-avdelning:

Taxibil AB:

  • 013 - 31 60 00

Vikbolandets taxi:

  • 011 - 160 00
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016