Elevhälsa

Vi på Westmannaskolan arbetar aktivt för att alla elever ska trivas och känna sig trygga. Vi strävar efter att ha ett förhållningssätt som utgår från alla människors lika värde. Vi tar elevernas upplevelser och känslor på allvar och lär känna varje elev. Vi har god uppsikt över eleverna under hela deras skoldag, då vi har bra personaltäthet.  Genomförandet av gemensamma aktiviteter för hela skolan bidrar till att skapa trygghet, kunskap, glädje, gemenskap, och respekt.

Vi har en likabehandlingsplan och trivselregler på skolan som vi följer och som utvärderas varje läsår. Skolan har också ett elevhälsoteam där skolsköterska, kurator, psykolog och rektor ingår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 februari 2017