Hoppa till huvudinnehåll

Läroplan och kursplan

Träningskolans kursplan

Grunden för vår undervisning är elevernas rätt att utvecklas. Allmänt gäller att Grundsärskolan inriktning träningsskola följer samma läroplan som grundskolan, Lgr 11, men som skolform har den en egen kursplan med fem obligatoriska ämnesområden:

Kommunikation

Att bli förstådd och kunna förstå andra är grunden för att kunna känna sig trygg i tillvaron och för att kunna samspela med andra. I ämnet kommunikation arbetar vi med att utveckla elevernas kommunikationsfärdigheter. Det kan ske genom att tex ge eleverna verktyg som tecken, bilder eller saksymboler. Det kan också ske genom att med hjälp av musik lära eleven att ta initiativ till samspel, upprättahålla och avsluta ett samspel. Att träna social lek är en viktig träning inom kommunikation.

Verklighetsuppfattning

Hur gör du när du tar till dig verkligheten för att förstå den? Förmodligen använder du dina sinnen och sorterar intrycken efter de grundläggande begrepp du tidigt lärt dig tex efter form, färg, struktur, tid, rum och antal. När vi gör så ser vi mönster och sammanhang - tillvaron blir förståelig! I ämnet verklighetsuppfattning jobbar vi aktivt med att ge eleverna erfarenheter och begrepp som gör att de kan jämföra, förstå och hantera verkligheten omkring dem. Vi vill också att de skall förstå att deras egna handlingar får verkan och mening. När man får känna på olika material får man bland annat upplevelser av kvaliteerna stickigt, mjukt, hårt och lent. 

Estetisk verksamhet

Ämnet syftar till att stimulera elevernas fantasi, kreativitet, nyfikenhet och känsla av samhörighet med andra. Ämnet rymmer teater, lek, dans, musik och konstnärligt skapande i färg och form.

Vardagskunskap

En av skolans viktigaste uppgifter är att förbereda eleven för att kunna delta i vuxenlivet i samhället. Ämnet vardagskunskap innebär att ge eleverna erfarenheter som gör dem bekanta och trygga med olika situationer utanför skolan, men också att stärka deras självständighet när det gäller sådant som mat och hygien.

Motorik

Vi behöver vår kropp för att kunna ta till oss världen och utforska den. Vi behöver kunna använda vår kropp när vi leker och har roligt. I ämnet motorik arbetar vi med att utveckla, bibehålla och stärka de förmågor eleverna har. För många elever med begränsad rörelseförmåga är det viktigt att träna upp muskelstyrkan så att de på bästa sätt kan utnyttja de rörelsefärdigheter de har och de hjälpmedel de använder. I ämnet motorik ingår därför balans, styrka och kondition, finmotorik och grovmotorik samt kroppskännedom.

Senast uppdaterad den 30 maj 2016