Hoppa till huvudinnehåll

Ulleviskolans grundsärskola

Ulleviskolans grundsärskola är en skola för elever som är mottagna i grundsärskolan och läser ämnen eller ämnesområden. Grundsärskolan är en 1-6 skola med ca 40 elever. Klassernas storlek varierar efter antalet mottagna elever och elevernas behov.

Nyheter

Postadress: Skäggetorps centrum 16
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/ulleviskolangrs https://www.linkoping.se/ulleviskolangrs

Rektor: Ewa-Britt Löwendahl
Telefon: 013-20 78 22

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021