Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan görs i första hand via IST Dexter App alt via Skola Barnomsorg på Linköpings kommuns hemsida (länk finns nedan). I andra hand på telefonsvarare senast kl.07.30 varje morgon, tel. 013-20 63 59.

En pojke ligger i en säng och tar tempen med en muntermometer

 

Sjukanmälan ska görs direkt till Brunnbyskolan av vårdnadshavare.

Anmälan görs på telefon till 013- 20 63 59.


Om ingen svarar ber vi dig tala in ett meddelande i röstbrevlådan. En sjukanmälan ska göras varje dag då barnet är frånvarande från undervisningen.

 

Ledighet

Enligt svensk skollag är det skolplikt F-9. Det innebär att en elev är skyldig att gå i skolan. Rektor/mentor kan i undantagsfall ge eleven ledigt för enskilda angelägenheter. Skolans syfte är att eleverna ska nå läroplanens mål, därför beviljas ledigheter utöver loven restriktivt. Blankett för ansökan om ledighet finns nedan. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 augusti 2019