Hoppa till huvudinnehåll

Skolskjuts

Skolbuss

 

Av områdets ca 1300 elever är knappt 450 berättigade till skolskjuts i någon form. Viss samordning av skjutsar sker dessutom med Björkö Friskola. Det innebär en stor organisation (den största i kommunen).

Information om tidtabeller, chaufförer och ordningsregler finns i högerspalten (de dokument som ligger på den gamla webbplatsen är väldigt gamal - gäller de?      

Eleverna körs av Stångåbuss i samordning med linjetrafiken (busskort).  Skjutsarna körs i anslutning till skoldagens början och slut. Hemtider med upphandlad skolskjuts från Ljungsbro skola: 13.10, 14.45, 15.50.

Förälder har ansvar för att följa eleven till och från på/avstigningsplatsen för buss och taxi. Skolans personal har motsvarande ansvar från och med det eleven stiger av skolskjutsen i skolan på morgonen respektive till och med eleven stiger på skolskjutsen efter skoldagens slut.

Animerad buss

För 6-åringen är det ett stort steg att börja i skolan. Det är då viktigt att skolskjutsen fungerar och känns trygg. En extra trygghet för Ditt barn kan vara en lapp på ryggsäcken där Du skriver busslinje, hållplatsens namn samt telefonnummer / mobilnummer till en någon som är anträffbar, om det skulle behövas.

På varje skola finns från och med skolstart en pärm med turlistor och telefonuppgifter. Du som förälder kan få information av klassläraren (eller via Madeleine).     Tjänstemannabeslut tas av Ann-Louise Holmgren på kommunledningskontoret.

Välkommen som skolskjutselev till Ljungsbro!      

Senast uppdaterad den 24 april 2016