Hoppa till huvudinnehåll

Skolskjuts

Av Ljungsbro/Berg-områdets ca 1300 elever är knappt 450 berättigade till skolskjuts i någon form. Skolskjutsen samordnas med övriga skolor i området.

Så fungerar det

Eleverna körs av Kanalbuss i samordning med linjetrafiken (busskort).  Skjutsarna körs i anslutning till skoldagens början och slut.

Hemtider med upphandlad skolskjuts från Ljungsbro skola:

  • 13:25
  • 14.40
  • 15:50

Morgonturerna hittar du här:

Förälders ansvar

Förälder har ansvar för att följa eleven till och från på- och avstigningsplatsen för buss och skolskjuts i bil. Skolans personal har motsvarande ansvar från och med det eleven stiger av skolskjutsen i skolan på morgonen respektive till och med eleven stiger på skolskjutsen efter skoldagens slut.

Säkerhetsutbildning

Varje hösttermin anordnas en säkerhetsutbildning för samtliga elever som åker skolskjuts.  

Välkommen som skolskjutselev till Ljungsbro!

Senast uppdaterad den 20 november 2023